TÂM TÌNH CHO BẠN ẢOKính tặng thân hữu internet,
                 nhân ngày đầu năm mới

Cám ơn bạn ảo xa gần
Đông tây nam bắc ân cần với nhau
Bấy lâu bằng hữu chi giao
Chia vui sớt ngọt biết bao ân tình
Tuy rằng chẳng thấy bóng hình  
Nhưng tình liên kết như mình với ta
Hỏi sao trong cõi ta bà
Ngẫu nhiên gặp gỡ hay là hu duyên
Hữu duyên hay chỉ ngẫu nhiên
Cũng là bốn bể anh em tình người
Thì xin chín bỏ làm mười   
Kiếp người ngắn ngủi ai rồi cũng đi
Hẹp hòi ích kỷ mà chi
Cho đi nhận lại niềm vui khôn lường
Dẫu sao đời vốn vô thường
Hợp tan tan hợp cuối đường còn ai
Cuối cùng rồi cũng phủi tay
Hết lòng phụng sự một mai ngậm cười…

http://forum.pnj.com.vn/images/icons_pnj/7.png
Người Phương Nam - 1/1/13

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual