CHÍN KẺ BẠC TÌNH                   
                              Giận thay những đứa bạc tình
                    Trách chi những kẻ bỏ mình mà đi,
                              Tiếc thương nào có được gì
                    Muốn đi, mặc xác chúng đi cho rồi.
                              Tên đầu tiên là đồ tồi,
                    “Tóc đen” bỏ trốn khi tôi gội đầu.
                              Thằng thứ hai, lạ gì đâu
                    “Làn da rắn chắc”, trỗ màu nhăn nheo.
                              Tên thứ ba, chạy mất tiêu,
                    “Sáng trông đôi mắt”, nay đều hom hem.
                              Lủ thứ tư, càng tức thêm
                    “Hàm răng rắn chắc”, rụng, rêm hết rồi.
                              Thêm đứa nữa, cũng bỏ tôi
                    “Cái lưng ngay thẳng”, tới hồi lom khom.
                              Tụi thứ sáu, càng nhẫn tâm,
                    “Ðôi chân” chệnh choạng, phải cầm gây đi.
                              Nó thứ bảy, chẳng trách chi
                    “Ðầu óc minh mẫn”, nay thì tối om
                              “Ðệ thứ tám, cũng trốn luôn
                    “Giọng nói sang sảng”, chẳng còn nữa đâu
                              Miệng lưỡi nay cứ thều thào
                    Thêm thằng thứ chín, càng rầu quá đi
                              Nói ra, thiệt cũng thấy kỳ
                    Bao năm sớm tối vui vầy có nhau
                              Con ơi”, con bỏ đi đâu
                    Hồi trẻ, một phút ... gật đầu nghe theo.
                              Bây giờ, càng lúc càng teo
                    Lại thêm da thịt nhăn nheo hết rồi.
                              Ác chi, thằng “CON” của tôi
                    Giờ bảo, mầy chẳng nghe lời, là sao???
                              “Nó” đi, khiến tôi quá. . đau,
                    Muốn ... yêu, chẳng biết làm sao hỡi trời
                              Nghĩ đời, mà chán cho đời
                    Bạc tình chi thế, những người của tôi !!!
                                      
                                       Tặng riêng các bạn già.
                                                           Tú Cù


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual