VẪN CÒN ĐÂY!Bạn vẫn còn đó, tôi còn đây
Mừng như được sống lại kiếp này
Tưởng rằng tận thế nhưng không tận
Thân bằng quyến thuộc vẫn đủ đầy

Thế thì cùng nhau tiếp cuộc chơi
Ngày ngày trên mạng lại góp lời
Lời vàng ý ngọc xin chia sẻ
Gởi khắp năm châu giúp ích đời

Tự cổ chí kim vẫn biết rằng
Muốn làm người tốt thật khó khăn
Chỉ vì cái tôi là trên hết
Mấy ai thua thiệt chịu cam đành 

Thế nên thế giới mãi chiến tranh
Con người mê muội cứ tranh giành
Biết bao giờ bình an cõi thế
Khi lòng người chẳng có thiện tâm

Chỉ biết cầu xin đấng chí tôn
Sáng soi cãi hóa mọi tâm hồn 
Điều ngay lẽ phải mau giác ngộ
Người người bước lại gần nhau hơn.


Người Phương Nam
Christmas Eve 24/12/12

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual