GIỌT NƯỚC        THƠ   HƯƠNG CHIỀU

Như những giọt nước chắt chiu
từ một dòng suối nhỏ..
Lau lách bờ khe.. ghềnh đá
xuống bình nguyên….
Thành những sông hồ..

Giọt nước đau mình
trong muôn đợt sóng xô..!
Và hạnh phúc
trong dạt dào biển lớn.

Giọt nước đã lớn lên
Trong muôn trùng sóng lượn
Lại trở về..
từ những gợn mây bay..

Giọt nước về nguồn
Từ đó. Hôm nay.
Trầm mặc.
Luân lưu.
Tháng.
Ngày….

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual