GIỌT NƯỚC

Thơ Hương Chiều (Cô Tạ Ngọc Mai Úc châu) nhạc La Tuấn Dũng
 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual