CHO NGƯỜI TRÊN MẠNGKính tặng thân hữu bốn phương để kỷ niệm ngày hi hữu 12/12/12 trong đời.

Hởi người nơi chốn xa xôi
Từ khi quen biết  xa xôi cũng gần
Đêm đêm trên mạng bâng khuâng
Chờ mong tin bạn hồi âm đôi dòng
Để tôi vững dạ yên lòng
Biết ai vẫn khỏe vẫn còn đâu đây
Để tôi còn được ngày ngày
Có người ưu  ái gởi đầy e-mail
Chuyện vui chuyện lạ hằng ngày
Năm châu bốn biển gom vào một trang
Một mai người ảo biến tan
Để người trên mạng băn khoăn đợi chờ
Hay làm di chúc để hờ
Lỡ như bất trắc hãy nhờ báo tin
Hữu duyên chẳng lẽ vô tình
Một lời thăm hỏi chân tình ủi an
Biết ai gặp chuyện chẳng lành
Tôi người trước nhứt chúc lành bình an
Nếu ai đau khổ lầm than
Tôi xin chúc phúc muôn vàn hồng ân
Nếu ai hết kiếp mãn phần
Chúc người an giấc niết bàn thiên thu…
                                                                  
Người Phương Nam
12/12/12
http://thereasoner.com/files/2007/08/lets-be-friends-note-250px.jpg


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual