TÌM BẠN- LỜI CẢM TẠAnh Dương Ánh NK 59-66 Lyon tìm anh chị

1. Trần Tấn Kiệt 59-66

2. Huỳnh Tuyết Hạnh học sinh trường Phụ Huynh làm việc tại MACV (mack vee) ban cố vấn quân đội Mỹ, quê Bố Thảo.

3. Trương Tố Nga dạy tiểu học quận Thạnh Trị nhà tại Sóc Trăng có em là Trương Tố Cầm học sinh trường Dục Anh học lớp đệ tứ năm 70.

Nếu Thầy Cô hay CHS-ĐH có thông tin của anh chị nêu trên xin liên hệ về 

Thành thật cám ơn

Nhóm CHSHD ĐH Âu châu

-------------------------


Anh Dương Ánh tại Lyon Pháp, gửi lời cám ơn đến các anh chị
Chị Trương Minh 67-74 tại VN
Võ Tín  67-74 NCL
Chị Hồng Nhan
Ánh đã tìm ra anh Kiệt hiện sống tại VN và hai bạn Huỳnh Tuyết Hạnh và Trương Tố Nga vẫn chưa có thông tin.
Lần nữa xin cám ơn anh chị đã tìm ra thông tin anh KiệtDương Ánh NK 59-66 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual