VIDEO CLIP NGÀY HỘI TRƯỜNG 23/09/2012
Hình ảnh được cung cấp bởi các anh: Nguyễn Hoàng Vân HD 63-70, Anh Nguyễn Đức Thắng HD 66-73, Anh Trương Minh Nhựt HD 68-75. Video clip do anh Nguyễn Thành Khánh HD 66-73 thực hiện.

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual