VIDEO CLIPS NGÀY HỘI TRƯỜNG 23/09/2012 PHẦN 1 & 2, 3 & 4

Hình ảnh do BLL ST cung cấp, video clip do anh Khánh Nguyễn thực hiện 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual