HÌNH ẢNH THẦY CÔ-CHS HD XƯA VÀ NAY TRÊN TOÀN THẾ GIỚI - PHẦN 8

A/ THẦY CÔ - CHS HD HIỆN SINH SỐNG TẠI ÂU CHÂU

B/ THẦY CÔ - CHS HD HIỆN SINH SỐNG TẠI CANADA

C/ THẦY CÔ - CHS HD HIỆN SINH SỐNG TẠI MỸ
D/ THẦY CÔ - CHS HD HIỆN SINH SỐNG TẠI ÚC CHÂU


E/ THẦY CÔ - CHS HD HIỆN SINH SỐNG TẠI VIỆT NAM

Hình ảnh do anh Vân Nguyễn cung cấp

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual