NIỀM HÃNH DIỆN CỦA NGƯỜI VIỆT TẠI ĐỨC


Đây là cháu TRẦN ĐÌNH TRUNG con anh TRẦN HUỲNH THỌ CHSHD 70-77 sống tại Hannover Đức quốc, năm 2011-2012 cháu nhận được học bổng danh dự sang Mỹ lúc cháu 16 tuổi và được Phó Thủ Tướng Philipp Roesler mời diện kiến, đây là ảnh chụp gia đình anh Thọ cùng Phó Thủ Tướng Đức. 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual