MỘT LẴNG HOA TƯƠI MUỘN MÀNG


Hỡi những cánh chim Hoàng Diệu ơi,
    Đang vươn tung cánh giữa cao trời
    Có nghe thánh thót hòa trong gió
    Ngày hai mươi ba tháng chín,
    năm hai ngàn mười hai,
    lễ hội chào mừng:
    'Trung học Hoàng Diệu S
óc Trăng năm mươi lăm tuổi đời'
     Với thành công rạng rỡ
     Hương vui trãi rộng... mắt môi cười!...
           Đây lẵng hoa tươi thắm đậm tình
           Thầy, trò, bằng hữu, cựu học sinh
           Hoàng Diệu Sóc Trăng, ôi diễm phúc...
           Chúc mừng ngày lễ hội thành công !
           Đây lẵng hoa tươi thắm tặng dâng
           Đến Thầy kính ái, kẻ tiên phong
           Đã khoác choàng lên Trung học Khánh hưng cũ
           Cẩm bào Hoàng Diệu rạng sử xanh !
           Đây lẵng hoa tươi phong kín tình
           Tri ân, cảm tạ kẻ có công
           Sát cánh chung vai vui góp sức
           Cho ngày lễ hội vạn công thành
           Cho trong muôn thuở trường Hoàng Diệu
           Sừng sững kiêu hùng... xứng tiết danh !

                     Nhóm CHSHD Âu châu- Cô TTB -Nguyễn Ngọc Hồng 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual