HÌNH ẢNH ĐỒNG HƯƠNG PHẦN 2

NHỮNG ĐỒNG HƯƠNG CÓ NGƯỜI THÂN HAY BẠN BÈ LÀ CHSHD

A/ ĐỒNG HƯƠNG HIỆN SINH SỐNG TẠI ÂU CHÂU
B/ ĐỒNG HƯƠNG HIỆN SINH SỐNG TẠI CANADA
C/ ĐỒNG HƯƠNG HIỆN SINH SỐNG TẠI MỸD/ĐỒNG HƯƠNG HIỆN SINH SỐNG TẠI ÚC CHÂU
E/ĐỒNG HƯƠNG HIỆN SINH SỐNG TẠI VIỆT NAM

 Hình ảnh do anh Vân Nguyễn cung cấp

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual