TRƯỜNG LÀNG TÔILàng tôi có một ngôi trường,
Mái, vách lợp lá, nền thì đất khô,
Cột, kèo thì cũng cây thô,
Chung qui ba lớp thưở xưa lập trường,

Học trò sáng sớm mờ sương,
Chân thì đạp đất đầu thì đội mây,
Bốn phương tụ hợp về đây,
Xếp hàng trước lớp đợi Thầy tới nơi,

Buổi trưa nghĩ được một giờ,
Mang cơm nguội lạnh ra ăn trên bàn,
Thầy Cô ăn mặc không sang,
Trò thì áo rách hở hang ít nhiều,

Có lần tôi chẳng thuộc bài,
Thầy lấy cây thước vổ vào mong tôi,
Đúng là kỷ niệm xa xôi,
Nay hình dung lại không quên ơn Thầy.


VIẾT ĐỂ KỶ NIỆM LỚP 3 TRƯỜNG LÀNG BA-TRINH –  KÍNH TẶNG THẦY THIỆT, VÂN NGUYỄN 2012.

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual