KỶ YẾU THIÊN NIÊN KỶ
KỶ YẾU HOÀNG DIỆU & ĐỒNG HƯƠNG

Chúng tôi có mong ước phát hành trong tương lai gần quyển KỶ YẾU HOÀNG DIỆU & ĐỒNG HƯƠNG cho mọi người, để lưu lại hình ảnh thân thương của một thời xa xưa, cho bạn bè và con cháu chúng ta thấy những hình ảnh này, cùng DVD sinh động phụ họa cho quyển KỶ YẾU.

Chúng tôi rất mong sự hưởng ứng và giúp đỡ của mọi người cho quyển KỶ YẾU hoàn thành sớm nhất.

Bài vở vui lòng gửi về trước 15/12/2012 cho chúng tôi theo email: 

chshoangdieudhst@yahoo.com hay hoangdieudhchauau@gmail.com
Đề tài và thể loại

1.     Kỷ Niệm xưa hay Mong ước cho thế hệ sau
2.     Nghiên cứu hay biên dịch khoa học, văn học, lịch sử, giáo dục
3.     Văn, thơ, truyện kể, bài viết

Nếu quí Thầy Cô hay CHSHD, ĐH không đồng ý hình ảnh mình trên quyển KỶ YẾU này hay thay đổi hình ảnh, xin vui lòng thông báo về email trên, trước ngày 15/12/2012.

Quyển KỶ YẾU này cũng là dịp để cho chúng ta tìm lại nhau, vì thiếu thông tin, những người bạn cùng lớp cùng niên khóa có thể thấy họ đâu đấy, nơi mà mình đang sinh sống, để hoàn thiện hơn những thông tin đã cho.

Tuy nhiên, chúng tôi rất khó làm KỶ YẾU theo niên khóa hoàn chỉnh vì rất nhiều CHSHD ghi chú niên khóa học chỉ 1 hay 2 năm mà thôi, nên rất khó sắp xếp theo niên khóa chính xác, chúng tôi chỉ sắp xếp theo từng châu lục và nước sở tại theo năm học từ khóa đầu đến hết mà thôi. Thành  thật mong sự thông cảm của mọi người.

Hình ảnh từ Thầy cô và CHS gửi về không rõ nét, chúng tôi cố gắng hết sức điều chỉnh cho hình ảnh đẹp tương đối, mong sự thông cảm của mọi người.

Hiện trên website chúng tôi nhận hình ảnh CHSHD, Đồng hương và Thầy cô đến 10/12/2012 là  737 gồm

Thầy Cô và CHSHD tại VN                    367
Thầy Cô và CHSHD tại Mỹ                     163
Thầy Cô và CHSHD tại  ÚC                     41 
Thầy Cô và CHSHD tại  Âu châu             13
Thầy Cô và CHSHD tại  Canada              10
Đồng Hương                                            143

Niên khóa có số CHSHD nhiều nhất là 68-75               143
Niên khóa có số CHSHD đứng thứ hai là 70-77             58
Niên khóa có số CHSHD  đứng thứ ba là  66-73             51
Thầy Cô khắp nơi là                                                        93

Hình ảnh cho quyển KỶ YẾU đã kết thúc ngày 10/12, nếu những hình ảnh sau này gửi đến, chúng tôi cố gắng cho vào website và PPS mà thôi.

Thành thật cám ơn

Nhóm CHSHD+ĐH châu Âu 

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual