TRÊN ĐỒI XA- XĂM… 

Trời xanh-xanh. Nắng mong-manh,
Bỗng dưng nhớ nụ cười lành hôm nao.

Đồi cao-cao. Lá lao-xao,
Thoáng nghe đôi mắt em vào trong tôi.

Tình xa-xôi. Nhớ không thôi,
Có ai cúi mặt trên đồi bơ-vơ ?

Đời lô-nhô. Trái tim khô,
Ướp trăm hạt lệ xây mồ thiên-thu.

Chiều âm-u . Gió vi-vu,
Dường như có chút sương mù trong cây?

Người chân mây. Kẻ nơi đây,
Nghe như đá mọc bên này biển Đông.

Trời thinh-không. Nước mênh-mông,
Có ai thấu đuợc nỗi lòng bên kia?

Đời nhau chia. Ngó sao khuya,
Sông Ngân: Chức-nữ xa lìa Ngưu-lang!

Tình cưu-mang. Bước chân hoang,
Mấy năm lưu-lạc ngỡ tàn phai thôi!?

Buồn lên ngôi. Đắng trong tôi,
Một mình ngồi nhớ trên đồi xa-xăm.!..

                                *Nguyễn-Tư          


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual