THƯỜNG TÌNH THẾ SỰ

        

NHÌN NƯỚC LỮNG LỜ MÂY LẶNG TRÔI,
CHO TÔI NHẮN GỞI MỘT ĐÔI LỜI,
ĐẾN NGƯỜI BẠN CŨ TRỜI XA ẤY,
CHẮC BẠN BÂY GIỜ VẪN NHỚ TÔI,

NGÀY ẤY BỌN MÌNH LÀM CHUNG VIỆC,
TRAO ĐỔI CÙNG NHAU CHUYỆN NGHIỆP NGHỀ,
CÓ NHIỀU SỰ VIỆC LÀM SAO KỂ,
TƯƠNG TRỢ CÙNG NHAU ĐỂ TIẾN THÂN,
VỚI TÔI KIẾN THỨC NHIỀU THÔ THIỂN,
CŨNG CỐ HẾT LÒNG GIÚP BẠN THÂN,
BỞI TÔI TÌNH NGHĨA ĐỀU TRÂN TRỌNG,

SAO BẠN ĐỂ TÌNH VỠ NGHĨA ÂN,
LÚC THƯƠNG TRÁI ẤU CŨNG NÓI TRÒN,
KHI GHÉT TRÁI BỒ HÒN CŨNG MÉO,
AI THỜI ĐƯỜNG THẲNG NÓI CONG CONG,
HÃY ĐỂ CON TIM THẬT VỚI LÒNG,

CÓ QUA CÓ LẠI CHỚ KỂ CÔNG,
RỘNG HẸP KHEN CHÊ CHUYỆN Ở ĐỜI,
XIN ĐỪNG BẠC NGHĨA TÌNH THÂN HỮU,
ĐỂ KHỎI MAI KIA THẸN VỚI LÒNG.

Thơ Vân Nguyễn Summer 2012


 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual