HỌA THƠ ‘CỦA TRĂNG’
Thầy cho em xin phép họa lại bài thơ này nha!

Sao kia, ai hái mất rồi,

Màn đen ai mắc mà giăng  …
trên trời?

Mưa, rơi uớt vạt tre,  lơi ….

Vì sao tôi vẫn đứng,  chờ …
sao sa!

Anh như, mỏi bước,
sơn hà …

Xin về nơi, vẫn nhớ …
mong hình hài !

Tiểu Châu Summer 2012
 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual