CON THUYỀN ĐỊNH MỆNH           

ĐÊM TĨNH MỊCH CHIẾC THUYỀN RỜI BẾN ĐÁ,
NƯỚC BIÊN HÒA CHẦM CHẬM CHẢY TRÊN SÔNG,
LÚC LẮC LƯ NHƯNG CỐ LƯỚT THEO DÒNG,
TỪNG NHỊP SÓNG LƯA THƯA BUỒN MUÔN THƯỞ,

TIẾNG ĐỘNG CƠ ĐÌ ĐÙNG NHƯ PHÁO NỔ,
LÀNG KHÓI ĐEN TỪNG CỤM VỠ NGOÀI XA,
BỖNG NHIÊN ĐÂU TIẾNG THÉT GIỮA CANH BA,
THUYỀN DỪNG LẠI XUẤT TRÌNH RA BẾN CẢNG,

MÂY BỘ ĐỘI TAY CẦM K BỐN BẢY,
HỎI ĐI ĐÂU MÀ TỐI QUÁ VẬY ÔNG,
BÁC CHỦ THUYỀN CHẦM CHẬM BƯỚC RA BONG,
CHẲNG MẤY CHÓC NHỔ NEO NHỜ CÓ TIP,

THUYỀN TUY NHỎ NHƯNG CHỞ ĐẦY LU KHẠP,
TỚI ĐÂY RỒI BA-ĐỘNG CHẠM ĐẠI DƯƠNG,
NHƯNG TƯỞNG ĐÂU THUYỀN CHẾT MÁY GIỬA ĐƯỜNG,
NÀO KẸT LƯỚI NGOÀI KHƠI CHỪNG MỘT DẬM,

HÌ HỤT MÃI MẶT MÀY AI CŨNG TÁI,
SỢ BIÊN PHÒNG BIẾT CHUYỆN PHẢI TÙ ĐÀY,
NHƯNG TRỜI THƯƠNG THUYỀN CŨNG RỜI BIỂN CẠN,
TỰ DO RỒI MÌNH VỚI BẠN CÙNG VUI.

    VIẾT ĐỂ KỶ NIỆM NGÀY XA QUÊ HƯƠNG  THÁNG 4 NĂM 1979.
                              VÂN NGUYỄN, MÙA HÈ MIỀN NAM CALI, USA

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual