TÌM BẠN- TÌM RA BẠN
Võ Mỹ Phương (71-78) CHSHD Úc châu, xin chuyển, nhờ gia đình Hoàng Diệu chuyển giúp dùm:

Tìm Trịnh Long Hải hiện ở Pháp, chị Mỹ Phương vẫn chưa liên lạc được với cô Kim Đôn (thần tượng của chị Võ Mỹ Phương hồi lớp 9) Chị Kim Hằng chuyển số ĐT cô Đôn 1-408-551-9030 .
Chị Chúc chị Phương liên lạc được vi Cô Đôn

Kim HằngThành thật cám ơn

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual