HỌP MẶT VUI VẺ

Thu chuẩn bị sang đông trời Nam đó
Xuân chuyển sang hạ trời Tây nơi đây
Áo ấm dày khi đông đến
Họp mặt chung vui giữa trời Sydney lạnh
Lòng vui theo trời Nam đó
Trời Tây nơi đây áo mỏng mặc vào vẫn thấy nóng ran
Ai ơi vui cùng trời nam ấy
Phút giây ấm nồng khi bạn bên ta
Chúc mừng thành công trời Nam xa xôi ấy
Họp mặt vui mừng có bạn có ta.

ChsHD châu Âu 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual