PHƯỢNG TÍMNgày xưa em thích hoa màu tím 
Màu tím buồn và màu tím vấn vương
Màu tím nay mang nặng sầu thương
Sầu đơn lẽ và mang màu kỹ niệm
Phượng tím đó và bao nhung nhớ
Bên dòng sông và ở trong tim
Vũ trụ vạn vật có thay đổi
Nhưng màu tím buồn vẫn là màu của tình yêu
Như của muôn ngàn thương nhớ
Chốn kín vào, tận trái tim ai.......

Trịnh Ngọc Thủy (71-78) CHSHD Úc châu

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual