ĐÔNG HÀMưa phùn mưa suốt tháng Giêng
Ai mang súng đạn cho nghiêng vai đời
Hạ-Lào cái chốn máu rơi
Quân binh qua đó thây phơi trong rừng
Khi về ngang đỉnh Hải-Vân
Thấy mưa bay trắng mộ phần anh em.

Lythuanghep-chshd Uc chau

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual