XUÂN E THẸNNắng hanh vàng em ngồi hong tóc nắng
Mái tóc thề nghiêng xoã bờ vai
Chiều nay bờ dậu nghiêng nghiêng nắng
Có kẽ trộm nhìn chút xuyến xao
Nắng hanh vàng bờ môi mộng đỏ
Mùa xuân sang bướm lượn trên cao
Ðôi má thắm nụ cười răng khễnh
Một chút duyên xin muốn làm quen
Bông mai vàng, nụ hồng e thẹn
Tình đã trao chút thoáng ngại ngùng

Trịnh Ngọc Thủy (71-78) CHSHD ÚC CHÂU

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual