THƠ ĐỀ MÙA XUÂN

Lý Thừa Nghiệp
  
Người từ vạn dặm về đây
Nghe như có tiếng so dây tỳ bà
Nghe như từng giọt trăng ngà
Còn rơi trên cánh đồng xa muôn trùng
Bao nhiêu mộng vỡ còn rung
Đêm dài gạt lệ gióng từng hồi chuông.

Người về hồi tưởng yêu thương
Từng con nhạn trắng tha phương bay về
Tháng nào thóc chín chân đê
Mẹ ngồi đan áo thơ đề mùa xuân
Bâng khuâng chú bướm bâng khuâng
Hôn lên tấm áo thanh tân đầu đời.

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual