SỪNG SỮNG MỘT DUNG NHAN·      Tặng HD Lâm Thị Phượng (Melbourne, Úc Châu)
 và HD Lâm Thị Kỳ Hương (Adelaide, Úc Châu)

Ngày sẽ hết và đêm trôi lừng lửng
Viễn khách hề! viễn khách ở chân mây
Dăm cánh nhạn bay ngang vầng tráng rộng
Bàn tay nào đợi mãi những bàn tay.
*
Khi người đến và đêm chừng sâu lắm
Dãy ngân hà sáng láng một vầng trăng
Ta như núi, lòng mênh mang ngàn dặm
Trách chi thời con gái thuở vô tâm.
*
Người đã đến và đi hề! như huyễn
Mộng tôi còn lẽo đẽo một vài trang
Con tim héo bỗng dưng biến hiện
Giữa cổng trường áo trắng gió thênh thang.
*
Đêm sẽ hết và ngày thôi không còn nữa
Ta ngồi đây thắp nến đỏ dăm hàng
Khi ánh lửa bồng bềnh con sóng bủa
Sừng sững hề! Sừng sững một dung nhan.


Australia, 01/01/2012
Lý Thừa Nghiệp 

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual