HỘI NGỘ...KÍNH MỜI...

Mùng bốn tháng tám,
Năm hai ngàn mười hai
Hoàng Diệu hội ngộ...Thầy, Cô ơi !
Tình nghĩa...trò xưa thương kính mời
Âu châu xứ lạnh, tình mong đợi
Đón bước Cô, Thầy khấp khởi vui...
Hoàng Diệu hội ngộ...chị, em ơi !
Đồng môn, bằng hữu bốn phương trời
Về đây...cùng thắp hồng ngọn đuốc
Sưởi ấm trời đông  nơi xứ người...
Hoàng Diệu hội ngộ...anh, em ơi !
Về đây... tay siết mắt môi cười
Eiffel sừng sững vui chào dón
Thầy cũ, trò xưa...đẹp tuyệt vời !
Hoàng Diệu hội ngộ...đồng hương ơi !
Sóc Trăng diễm đẹp tự bao đời
Việt, Miên, 'Từng náng' (người Tàu), tình quê cũ...
Hãy đến cùng vui...
Cựu học sinh Hoàng Diệu Âu châu kính mời...


TTB

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual