TÌM BẠNTrương Phi nhà đường Hàm Nghi Sóc Trăng.  CHS
Hoàng Diệu ( CHS Hoàng Diệu chi nhánh  Mỹ Xuyên ) 
+ Tú Tài   1972  +  Cựu   SV   Quốc Gia Hành Chánh.
Sang Mỹ khoảng  những năm 1985  ở  San Jose.
Đến nay đã gần 26  năm không có tin tức.
Ai biết xin mách bảo về email chshoangdieudhst@gmail.com hay 
tribartram6@gmail.com. Cám ơn.

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual