TÌM BẠN

Huỳnh Chinh    CHS    Hoàng Diệu  (CHS
Hoàng Diệu chi nhanh   Mỹ Xuyên) +   Tú Tài   1972  + 
Cựu  SV Đại Học Kỹ Thuật Minh Đức.  Chỉ biết tin sang Australia, không  biết cư ngụ ở đâu. Đã  27   năm  không có tin tức.
Xin vui lòng báo về email chshoangdieudhst@gmail.com
này hay tribartram6@gmail.com. Cám ơn.

 
ĐỒNG HƯƠNG © 2012 - Xây dựng bởi Blog Thiết Kế – Hỗ trợ bởi Người Áo Lam - Giao diện Rumah Dijual